Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την επισκεψιμότητα. Η IP διεύθυνσή σας γνωστοποιείται στην Google, μαζί με μετρήσεις απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων. Με την χρήση του ιστότοπου Audiohub.gr αποδέχεστε τα παραπάνω.

How It's Made

User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #21 by Dr Pan K » Sun Mar 05, 2017 10:23 pm

Steinway & Sons
The making of a Steinway piano


Παναγιώτης
User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #22 by Dr Pan K » Sun Mar 12, 2017 2:11 pm

Rega RP8
Manufacturing procedure


Παναγιώτης
User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #23 by Dr Pan K » Sat Apr 01, 2017 1:56 pm

Martin Logan
Hybrid Electrostatic Speakers


Παναγιώτης
User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #24 by Dr Pan K » Wed Apr 19, 2017 2:24 pm

Trafomatic Audio
factory visit


Παναγιώτης
User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #25 by Dr Pan K » Thu Apr 27, 2017 5:39 pm

DarTzeel
NHB-458 power amp


Παναγιώτης
User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #26 by Dr Pan K » Sun Jul 09, 2017 3:33 pm

Atma-Sphere
M-60 tube amplifier


Παναγιώτης
User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #27 by Dr Pan K » Fri Jul 14, 2017 10:02 pm

SME Tonearms
Factory visit by Michael Fremer


Παναγιώτης
User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #28 by Dr Pan K » Tue Sep 19, 2017 3:49 pm

McIntosh
Factory tour


Παναγιώτης
User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #29 by Dr Pan K » Mon Nov 06, 2017 6:16 pm

Chord
FPGA DAC


Παναγιώτης
User avatar
Dr Pan K
Site Admin
Posts: 7626
Joined: Tue Mar 29, 2016 12:46 am

Re: How It's Made

Unread post #30 by Dr Pan K » Thu Jan 04, 2018 11:49 pm

Linn
Klimax DSM


Παναγιώτης

Return to “Γενική θεματολογία”Login · Register